مستندات


گواهینامه ها

مجموعه وال با دارا بودن مدیران و پرسنل با تجربه و متخصص در زمینه فعالیت شرکت موفق به عضویت در لیست تامین کنندگان وزارت نفت، صنایع و معادن، اتحادیه های کشوری و انجمن های تخصصی شده است .

 ایزوها

شرکت وال درسال 1400 پس از طی کردن مراحل ممیزی موفق به دریافت گواهینامه های ایزو گردیده است .

تقدیرنامه ها

 

فهرست